การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า

การใช้ประโยชน์ถั่วฮามาต้า


การตัดถั่วฮามาต้ามาให้สัตว์กินครั้งแรก ควรตัดเมื่อถั่วมีอายุ 60-75 วัน โดยให้ตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซ็นติเมตร สำหรับในกรณีที่ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ควรปล่อยให้แทะเล็มครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน และหลังจากนั้นจึงจะทำการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มเป็นช่วงๆในทุกระยะ 30-45 วัน

ที่มา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เอกสารคำแนะนำของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • ถั่วฮามาต้า
  • วิธีการปลูกถั่วฮามาต้า
Advertisement

Comments are closed.