การเกษตรเรื่องการเตรียมแปลงเพาะกล้ามะเขือยาว

by ต้อม Leave a reply »

การเตรียมแปลงเพาะกล้ามะเขือยาว

การเตรียมแปลงเพาะกล้ามะเขือยาว


การเกษตรเรื่องการเตรียมแปลงเพาะกล้ามะเขือยาว
มะเขือยาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท และสามารถปลูกได้ดีในทุกภาพ ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะกล้ามะเขือยาว มีดังนี้

  • เกษตรกรควรทำการขุดดินให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นให้นำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกย่อยพร้อมกับดิน ทำแปลงตามความต้องการ หลังจากนั้นปรับหน้าดินให้เรียบหว่านเมล็ดมะเขือยาวที่เตรียมไว้ให้กระจายทั่วแปลงหลังจากนั้นให้นำปุ๋ยหมักหว่านทับลงอีกครั้ง นำฟางคลุมให้ทั่วแปลงจากนั้นรดน้ำให้ชุม หลังจากนั้นประมาณ 30 วัน ต้นกล้าจะเจริญเติบโต เกษตรกรจึงทำการย้ายลงแปลงปลูกได้
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • วิธีปลูกมะเขือยาว
  • การปลูกมะเขือยาว
Advertisement

Comments are closed.