การเกษตรเรื่องพันธุ์มะเขือเทศ

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องพันธุ์มะเขือเทศ
มะเขือเทศที่นิยมปลูกมีด้วยกันอยู่ 2 ชนิด คือ พันธุ์ที่สำหรับปลูกขายให้ตลาดสด และ พันธุ์ที่ปลูกสำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ

 • พันธุ์ที่สำหรับปลูกขายให้ตลาดสดมีทั้งพันธุ์ผลโตและผลเล็ก ผลโตจะมีลักษณะคล้ายผลแอปเปิลเมื่อสุกผลจะมีสีแดงจัด เนื้อแน่น เปลือกไม่เหนี่ยวและมีรสชาติดีนิยมนำมาทำสลัดและประดับจานอาหาร เช่น พันธุ์ฟลอราเดล และพันธุ์มาสเตอร์เบอร์ 3 สำหรับพันธุ์ผลเล็กจะมีรสเปรี้ยวนิยมใช้ผลสีชมพูมากกว่าผลสีแดงส่วนมากจะใช้ทำกับข้าวหรือใส่ตำส้ม เช่น พันธุ์สีดาและพันธุ์ห้างฉัตร
  มะเขือเทศ

  มะเขือเทศ

 • พันธุ์ที่ปลูกสำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพันธุ์ที่ผลจะสุกพร้อม ๆ กัน ขั้วผลหลุดง่าย เนื้อแน่และมากมีน้ำน้อย ผลแข็งเปลือกค่อนข้างหนาและเหนียว ผลสุกมีสีแดงจัดทั้งผล เช่น พันธุ์ วี เอฟ 134-1-2, พี 502, พี 600
  ความเห็น

  คนเข้าชมจาก:

  • ต้นมะเขือเทศ
  • พันธุ์มะเขือเทศ
  • พันธุ์มะเขือเทศ นิยมปลูก
 • Advertisement

  Comments are closed.