เกษตรกรควรระวังสินค้าเกษตรส่งออกมีปัญหาสารพิษตกค้าง

by ต้อม Leave a reply »

เกษตรกรควรระวังสินค้าเกษตรส่งออกมีปัญหาสารพิษตกค้าง

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร


หลังจากที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเข้ม มีตรวจเข้มสินค้าเกษตรของไทยเพื่อหาสารตกค้าง จีงอยากขอให้ผู้ประกอบการไทยเข้มงวดในด้านการจัดหาฟาร์ม GAP และให้มีตรวจวิเคราะห์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ผักที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปไม่มีสารตกค้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สหภาพยุโรปพิจารณาขยายประเภทผักจากไทยที่ต้องได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มความระมัดระวัง ทั้งในด้านการจัดหาฟาร์ม GAP หรือ เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ครบรอบการประเมินครั้งที่ 1 ของสหภาพยุโรปในช่วงปลายเดือนเมษายน 2553 นี้แล้ว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ความเห็น
Advertisement

Comments are closed.