การเกษตรเรื่องภาชนะปลูกกล้วยไม้

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องภาชนะปลูกกล้วยไม้
วิธีการปลูกกล้วยไม้เป็นปัจจัยสำคัญในการบังคับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ถ้าใช้วิธีการปลูกที่ไม่เหมาะสมกล้วยไม้ก็จะไม่งอกงามเท่าที่ควร ดังนั้นควรเลือกภาชนะปลูกและเครื่องปลูกรวมทั้งวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ายิ่ง ดังนั้นจึงควรจัดภาชนะปลูกให้เหมาะกับการเจริญของรากกล้วยไม้แต่ละประเภท ภาชนะสำหรับปลูกกล้วยไม้มีหลายชนิด ดังนี้

กระถางกล้วยไม้

กระถางกล้วยไม้


1. กระถางดินเผาทรงเตี้ย เป็นกระถางดินเผาขนาดปากกว้าง 4-6 นิ้ว สูง 2-4 นิ้ว เจาะรูที่ก้นและรอบกระถาง เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง การปลูกไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูก ใส่แค่ถ่านไม้และมะพร้าวสับวางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วยไม้กลางกระถางแล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระถาง
กระถางกล้วยไม้

กระถางกล้วยไม้


2. กระถางดินเผาทรงสูง เป็นกระถางดินเผาขนาดปากกว้าง 3-4 นิ้ว สูง 4-5 นิ้ว เจาะรูที่ก้นและรอบกระถางแต่รูน้อยกว่ากระถางทรงเตี้ย เหมาะกับกล้วยไม้ที่ต้องการเครื่องปลูกหรือกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ จำพวก คัทลียา หวาย โดยปลูกด้วยกาบมะพร้าวอัดเรียงตามแนวตั้งจนแน่นยึดรากและโคนกล้วยไม้ตรงกลางกระถางให้แน่น
กระถางกล้วยไม้

กระถางกล้วยไม้


3. กระเช้าไม้สัก ทำจากไม้สักหรือไม้ชนิดอื่น นิยมทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีขนาดตั้งแต่ขนาด 4×4 นิ้ว ถึง 10×10 นิ้ว เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศมีต้นใหญ่ รากใหญ่ จำพวก กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง การปลูกด้วยกระเช้าไม้สักภายในไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูกมาก ใส่แค่เพียงถ่านไม้ 2-3 ก้อนวางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วยไม้กลางกระถางแล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระเช้า
กระถางกล้วยไม้

กระถางกล้วยไม้


4. กระเช้าพลาสติกมีสีดำ ราคาถูก มีหลายแบบและหลายขนาด แต่ที่นิยมใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาดทรงเตี้ยใช้ปลูกกล้วยไม้แวนด้า และ ขนาดทรงสูงใช้ปลูกกล้วยไม้หวาย
กระถางกล้วยไม้

กระถางกล้วยไม้


5.กระถางดินเผามีรูก้นกระถาง เป็นกระถางดินเผาชนิดเดียวกับที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปมีรูระบายน้ำอยู่ที่ก้นกระถางเพียงรูเดียว ทั้งแบบทรงสูงทั่วไปและแบบทรงเตี้ย นิยมใช้ปลูกกล้วยไม้ที่มีระบบรากแบบรากกึ่งดิน จำพวก กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี สกุลเอื้องพร้าว สกุลคูลู และสกุลสเปโธกล๊อตติส
กล้วยไม้บนท่อนไม้

กล้วยไม้บนท่อนไม้


6. ท่อนไม้ที่มีเปลือก โดยผูกกล้วยไม้ติดกับท่อนไม้ที่มีเปลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว ยาวประมาณ 1 ฟุต ปลายหนึ่งของท่อนไม้ยึดติดกับลวดใว้สำหรับแขวนกับราว เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง สกุลแวนด้า
กล้วยไม้บนต้นไม้

กล้วยไม้บนต้นไม้


7. ต้นไม้ใหญ่ โดยการปลูกยึดติดกับต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศและรากกึ่งอากาศ จำพวก กล้วยไม้สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง สกุลหวาย โดยช้กาบมะพร้าวและลวดเป็นตัวยึดเกาะ

ความเห็น

บทความเกษตรแนะนำ:

Advertisement

ใส่ความเห็น

Current day month ye@r *