การเกษตรการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรทำโดยการใช้เมล็ด ต้องเมล็ดที่แก่จัด สมบูรณ์ มีสีน้ำตาลแดง ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดของฟ้าทะลายโจรมีเปลือกที่หนาและแข็ง ทำให้งอกยาก จึงต้องทำการแก้การพักตัวของเมล็ดเสีก่อน ซึ่งทำได้หลายวิธี

 • สำหรับเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่เก็บมาใหม่หรือมีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่า 2 เดือน นำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแช่น้ำที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชม. หรือ อบเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณภูมิ 45 องศาเซลเซียส 4 ชม. และวิธีสุดท้ายนำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแช่ในน้ำร้อนประมาณ 5-7 นาที แล้วนำมาผึ่งที่อุณหภูมิห้อง
 • สำหรับเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่เก็บนานประมาณ 1 ปี ให้เก็บเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน หรือเก็บเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน แล้วอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
  การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

  การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

  ความเห็น

  คนเข้าชมจาก:

  • การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
 • Advertisement

  Comments are closed.