การเกษตรเรื่องการให้น้ำกล้วยไม้

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการให้น้ำกล้วยไม้
การให้น้ำกล้วยไม้ควรให้ในเวลาที่เหมาะสม โดยให้น้ำวันละครั้งแต่ถ้าฝนตกหรือเครื่องปลูกยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่ควรให้ การให้น้ำกล้วยไม้ควรให้ตอนเช้าคือช่วงประมาณ 6.00-9.00 น. ไม่ควรให้น้ำกล้วยไม้ตอนที่แดดร้อนจัด
วิธีการให้น้ำกล้วยไม้มีด้วยกันอยู่หลายวิธีทั้งอยู่ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของกล้วยไม้ ดังนี้
1. โดยการจุ่มน้ำ คือการนำน้ำไปใส่ในภาชนะที่เกษตรกรเตรียมไว้ เช่น ถัง หรือกะละมัง จากนั้นให้นำกล้วยไม้จุ่มลงไป สำหรับข้อดีของการให้น้ำกล้วยไม้ด้วยมีธีการจุ่มนี้น้ำจะสามารถซึมเข้าทุก ๆ ส่วนของเครื่องปลูก ซึ่งเหมาะสำหรับกล้วยไม้ที่มีรากน้อยไม่เกะกะ อีกทั้งยังเป็นการทำความสะอาดเครื่องปลูกไปในตัวอีกด้วย สำหรับข้อเสียองการให้น้ำกล้วยไม้ด้วยมีธีการจุ่มก็คือหากเกษตรกรนำกล้วยไม้จุ่มน้ำบ่อย ๆ จะทำให้รากอ่อน หน่ออ่อนของกล้วยไม้ไปกระทบกับภาชนะที่ใส่น้ำได้ และถ้ากล้วยไม้มีโรคแมลงอาศัยอยู่การน้ำกล้วยไม้ไปจุ่มน้ำก็อาจจะเป็นพาหะให้โรคแมลงระบาดได้ง่าย

การให้น้ำกล้วยไม้

การให้น้ำกล้วยไม้


2. โดยวิธีไขน้ำให้ท่วม คือการทำให้โต๊ะปลูกกล้วยไม้สามารถขังน้ำได้ เวลาเกษตรกรจะให้น้ำก็ไขน้ำให้ขังเต็มโต๊ะ ทิ้งไว้จนเห็นว่าเครื่องปลูกดูดซับน้ำเพียงพอแล้วจึงไขน้ำออก วิธีนี้ทำได้รวดเร็วกับกล้วยไม้จำนวนมาก ไม่ทำให้กล้วยไม้ไม่บอบช้ำ แต่ป้องกันโรคระบาดจากแมลงได้ยาก
3. โดยวิธีใช้บัวรดน้ำ วิธีนี้มีข้อดีคือต้นทุนต่ำ ส่วนข้อเสียคือถ้ามีกล้วยไม้จำนวนมากจะต้องใช้เวลาในการรดน้ำมาก หรือถ้าขาดความระมัดระวังฝักบัว ก้านบัว อาจจะกระทบต้น กระทบดอกกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้บอบช้ำได้
4. โดยวิธีใช้สายยางติดหัวฉีด ควรใช้หัวฉีดชนิดฝอยละเอียด การรดน้ำวิธีนี้สะดวก รวดเร็วและทุ่นแรง เหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นจำนวนมาก
5. โดยวิธีใช้สปริงเกอร์ คือการใช้หัวฉีดติดตั้งอยู่กับที่แล้วพ่นน้ำเป็นฝอยให้กระจายไปทั่วบริเวณที่ต้องการ การรดวิธีนี้สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุด ข้อเสียคือต้องลงทุนสูงและใช้ได้กับกล้วยไม้ที่มีความต้องการน้ำเหมือนๆ กัน ไม่เหมาะกับการเลี้ยงกล้วยไม้จำนวนน้อย แต่หลากหลายชนิด

ความเห็น

บทความเกษตรแนะนำ:

Advertisement

Comments are closed.