การเกษตรเรื่องการเตรียมพื้นที่ปลูกส้มโอ

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการเตรียมพื้นที่ปลูกส้มโอ

การเกษตรเรื่องการเตรียมพื้นที่ปลูกส้มโอ


การเกษตรเรื่องการเตรียมพื้นที่ปลูกส้มโอ

  • สำหรับพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรต้องทำการยกร่องให้สูงจากระดับน้ำท่วมถึงประมาณ 50 เซนติเมตร ทำการยกร่องปลูกระหว่างแปลงปลูกเป็นร่องน้ำ แปลงปลูกควรมีขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ขนาดร่องน้ำกว้างประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร
  • สำหรับพื้นที่ดอน เกษตรกรควรทำการไถเตรียมดินปรับพื้นที่ให้เรียบและควรตากดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเชื้อโรค
ความเห็น
Advertisement

Comments are closed.