การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวแตงกวา

by ต้อม Leave a reply »

การเก็บเกี่ยวแตงกวา

การเก็บเกี่ยวแตงกวา


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวแตงกวา

  • อายุการเก็บเกี่ยวของแตงกวานับจากวันปลูกประมาณ 30-40 วัน แล้วแต่พันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่เนื้อแน่นกรอบ และสังเกตได้จากมีนวลสีขาวเกาะและยังมีหนามอยู่บ้าง ถ้าผลแก่นวลจะจางหาย สีผลเริ่มเป็นสีเหลือง และไม่มีหนาม การเก็บแตงกวาควรทยอยเก็บวันเว้นวัน ไม่ปล่อยให้แก่คาต้น เพราะจะทำให้ผลผลิตทั้งหมดลดลง โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 1 เดือน
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • การเก็บเกี่ยวแตงกวา
  • การเก็บแตงกวา
  • อายุเก็บเกี่ยวแตงกวา
  • ไร่แตงกวา
  • การเก็บผลแตงกวา
Advertisement

Comments are closed.