การเกษตรเพาะเลี้ยงสาหร่าย

by ต้อม Leave a reply »

สาหร่ายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงได้เท่าที่ต้องการ เพราะในการทำการเกษตรสาหร่ายนั้น สาหร่ายจะโตเร็วกว่าพืชชนิดอื่นๆเพราะเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่หรือจนกว่าจะไม่มีสารอาหาร ซื่งในการเจิญเติบโตสาหร่ายจะใช้น้ำและแสงแดดน้อยกว่าพืชทั่วไปและจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์และธาตุอาหารเพิ่มขึ้น

การเกษตรเรื่องสาหร่าย

การเกษตรเรื่องสาหร่าย


จากการวิจัยพบว่าสาหร่ายจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชชนิดอื่น ซื่งก็จะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลงไปด้วย

ความเห็น
Advertisement

Comments are closed.