การเกษตรเรื่องการตัดดอกดาวเรือง

by ต้อม Leave a reply »

การตัดดอกดาวเรือง

การตัดดอกดาวเรือง


การเกษตรเรื่องการตัดดอกดาวเรือง

  • ก่อนที่เกษตรกรจะทำการตัดดอกดาวเรืองประมาณ 2-3 วัน เกษตรกรควรใช้น้ำตาลทรายจำนวน15 ลิตร ฉีดพ่นใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อช่วยให้ก้านดอกดาวเรืองแข็งแรงขึ้น จากนั้นเกษตรกรจึงค่อย ๆ ทยอยตัดดอก อายุของดอกดาวเรืองที่สามารถตัดดอกขายได้ประมาณ 55-65 วัน หรือให้เกษตรกรสังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียวอยู่ ในการตัดดอกดาวเรืองนั้นเกษตรกรควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะทำให้ก้านดอกที่ติดมามีขนาดยาว
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • วิธีเก็บดอกดาวเรืองให้สด
  • การเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง
  • การเก็บเกี่ยวดาวเรือง
  • การเก็บดอกดาวเรือง
  • yhs-fh_lsonsw
Advertisement

Comments are closed.