การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ


การเกษตรเรื่องการตัดดอกกุหลาบ

  • การตัดดอกกุหลาบนั้นตัดได้ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกุหลาบแต่ละชนิด การตัดกุหลาบนั้นเกษตรกรไม่ควรตัดกุหลาบชิดดอกมากจนเกินไป และควรให้มีกิ่งเหลืออยู่อย่างน้อย 2 กิ่ง หลังจากที่ตัดดอกกุหลาบเรียบร้อยแล้วให้รีบนำกุหลาบที่ตัดได้ไปแช่น้ำทันทีโดยน้ำก้านลงไปแช่เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและป้องกันการเหี่ยวเฉาของดอกกุหลาบ
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • การเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ
  • การเก็บเกี่ยวกุหลาบ
  • การเก็บเกี่ยว ดอกกุหลาบ
  • วิธีเก็บเกี่ยว ดอกกุหลาบ
Advertisement

Comments are closed.