การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ


การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

    การให้น้ำกุหลาบ

  • การรดน้ำกุหลาบควรรดในตอนเช้า ไม่ควรรดน้ำกุหลาบมากจนเกินไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพดินที่เกษตรกรปลูก ข้อควรระวังคือ ในระหว่างที่เกษตรกรรดน้ำนั้นไม่ควรรดให้โดนใบกุหลาบเพราะอาจจะทำให้โรคที่มีอยู่แพร่ระบาดตามใบและกิ่งของกุหลาบได้ และไม่ควรรดน้ำให้ดินกระจายขึ้นบริเวณใบกุหลาบ
  • การให้ปุ๋ยกุหลาบ

  • หลังจากที่เกษตรกรได้ทำการปลูกกุหลาบแล้วให้ทำการพรวนดิน โดยต้องระวังอย่าให้โดนรากของต้นกุหลาบ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง ทุก 10-15 วัน เพื่อทำการเร่งใบและกิ่ง อัตราส่วน 1 กำต่อ 1 ตัน โรยบริเวณรอบ ๆ โคนต้น ห่างจากโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว จากนั้นให้รดน้ำอย่าให้โชก เมื่อกุหลาบเริ่มออกดอกให้เกษตรกรทำการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยม เพื่อเร่งการออกดอกและทำให้กิ่งก้านแข็งแรง
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • การดูแลรักษากุหลาบ
  • การดูแลรักษาดอกกุหลาบ
  • การดูแลรักษา กุหลาบ
  • การดูแลรักษา ดอกกุหลาบ
Advertisement

Comments are closed.